Bulletin – September Quarter 2011 Descriptions for Figures September Quarter 2011 Bulletin article: China's Labour Market

This Figures show Rural–urban migration: Source Provinces 2000-2005

Figure 1: Rural–urban Migration: Source Provinces 2000–2005
Source Provinces 2000–2005 Outward Migration per cent
Sichuan, Anhui 10–15
Henan, Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 5–10
Chongqing, Guizhou, Jiangsu, Guangdong 3–5
Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia, Gansu, Hebei, Shaanxi, Yunnan, Fujian, Ningxia, Zhejiang 1–3
Xinjiang, Tibet, Qinghai, Shanxi, Beijing, Tianjin, Shanghai, Hainan Less than 1

Sources: Chan (forthcoming); RBA

[End description.]

Back to Article

Figure 2: Rural–urban Migration: Destination Provinces 2000–2005
Destination Provinces 2000–2005 Inward Migration per cent
Guangdong Over 30
Zhejiang 10–15
Beijing, Jiangsu, Shanghai, Fujian 5–10
- 3–5
Xinjiang, Inner Mongolia, Liaoning, Hebei, Sichuan, Hubei, Anhui, Chongqing, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Yunnan, Guangxi, Tianjin, Shandong 1–3
Heilongjiang, Jilin, Gansu, Qinghai, Tibet, Ningxia, Shanxi, Shaanxi, Henan, Hainan Less than 1

Sources: Chan (forthcoming); RBA

[End description.]

Back to Article